Català | Castellà
Benvinguts a la pàgina d‘Assitec Assegurances - Assessoria Tècnica d′Assegurances - Bufet Jurídic

BENVINGUT
A LA WEB
CORPORATIVA
D‘ASSITEC
ASSEGURANCES

Una empresa especialitzada
en assessorament assegurador
per a particulars i empreses.

Oferim solucions adaptades
a cada necesitat.

Francesc Cambó, 8, Baixos
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
Tel. 93 477 00 43
Fax 93 373 37 23
Email: info@assitec.es